AUTO DE APERTURA AVISO AVISO DECISIÓN N°1 DECISIÓN N°1 ANEXO 1 SOLICITUDES ACEPTADAS ANEXO 2 SOLICITUDES RECHAZADAS ANEXO 3 AFECTADOS EXTEMPORÁNEOS ANEXO 4 RECHAZADOS DE PLANO AVISO DECISIÓN N° 2 DECISIÓN N° 2 ANEXO 1 RECURSOS ACEPTADOS ANEXO 2 RECURSOS RECHAZADOS ANEXO 3 RECURSOS ACEPTADOS......